KIEDY ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PRODCZERWIENI (CIEPŁA) PRZYNIOSĄ NAJWIĘKSZE KORZYŚCI ?


elektryczne promienniki ciepła

Przy ogrzewaniu obiektów : o znacznej wysokości i kubaturze, nieizolowanych, półotwartych i otwartych, narażonych na przeciągi

Przy ogrzewaniu miejscowym: pojedynczych stanowisk pracy, wybranych fragmentów większej powierzchni, ciepłych stref,

Przy nieciągłym systemie pracy : dorywczy, zmianowy, okazjonalny

Przy połączeniu z dotychczasowym systemem grzewczym : podwyższanie temperatury dla wybranych lokalizacji względem tła uzyskanego ze starego systemu, wspomaganie stref niedogrzanych, trudnodostępnych,

W okresach niepełnego zapotrzebowania na moc cieplną: jesień, wiosna

Przy ruchomej lokalizacji stanowisk pracy: akcyjne lokalizacje, częste reorganizacje planu rozmieszczenia stanowisk

Gdzie potrzebny jest wysoki standard pracy ogrzewania: promiennik podczerwieni pracuje bez szumu, ruchu powietrza, świecenia, podnoszenia pyłów